Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

ALEGRIA MIRALLES FUSTE, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el
qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web
respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

ALEGRIA MIRALLES FUSTE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc
web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se
com suficient amb la publicació al lloc web de ALEGRIA MIRALLES FUSTE.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.casallebra.com

Nom comercial: CASA LLEBRA

Denominació social: ALEGRIA MIRALLES FUSTE

NIF: 40920492L

Domicili social: MOSSEN SAMUEL, 9 – TORTOSA (TARRAGONA)

Telèfon: 639314320

e-mail: info@casallebra.com

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de ALEGRIA MIRALLES
FUSTE o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web
es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres
públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de ALEGRIA MIRALLES FUSTE.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ALEGRIA MIRALLES FUSTE i que poguessin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que
pogués suscitar respecte a aquests. ALEGRIA MIRALLES FUSTE autoritza expressament a que tercers puguin
redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de
www.casallebra.com.

ALEGRIA MIRALLES FUSTE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre
aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
info@casallebra.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

ALEGRIA MIRALLES FUSTE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu
lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de
fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen
per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per
l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin
registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de
registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i
nombre d’entrades, etc., essent en aquest casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.
Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva
instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que ALEGRIA MIRALLES
FUSTE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap
tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol
contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada
immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en
qüestió.

ALEGRIA MIRALLES FUSTE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu
però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a
tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de ALEGRIA MIRALLES FUSTE. No obstant això, i
en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i
forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que
puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas
que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es
prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte
funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, ALEGRIA MIRALLES FUSTE no descarta la
possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals,
vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota
aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior
processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el
nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés,
etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell
desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent
competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals més
propers a TORTOSA.

powered by Globals All rights reserved 2014-2016 © | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Admin